Rura PEXPENTA do ogrzewania podłogowego

PexPenta to 5-warstwowa rura do ogrzewania podłogowego wykonana z sieciowanego polietylenu o wysokiej gęstości. Premiera tego przełomowego produktu Purmo miała miejsce na największych targach branży instalacyjnej ISH we Frankfurcie. Purmo PexPenta wytwarzana jest z zastosowaniem bardzo zaawansowanej technologicznie metody produkcji w zakładach Hewing w Niemczech.

 

PexPenta_warstwy_small

 

5 WARSTW Z GWARANCJĄ NA 30 LAT

W nowej rurze Purmo PexPenta warstwa zabezpieczająca przed dyfuzją tlenu, wykonana z EVOH, jest usytuowana centralnie pomiędzy dwiema wytrzymałymi warstwami PEX. Dzięki temu bariera tlenowa jest chroniona przed  uszkodzeniami mechanicznymi, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa instalacji i wieloletnią, bezawaryjną eksploatację. Dwie warstwy kleju trwale łączą warstwę EVOH z ochronnymi warstwami PEX. Zewnętrzna warstwa o grubości 1 mm ma charakterystyczny pomarańczowy kolor. Jest bardzo elastyczna, odporna na zadrapania oraz urazy mechaniczne mogące powstać na budowie. Natomiast wewnętrzna warstwa PEX, również o grubości 1 mm, ma neutralny kolor i małą chropowatość, co zmniejsza opory hydrauliczne. Wszystkie warstwy rury PexPenta są wytwarzane jednocześnie, a szczególne właściwości użytkowe uzyskuje ona w procesie sieciowania fizycznego. Producent zapewnia aż 30 lat gwarancji na nową rurę PexPenta.

PIONIERZY W WYKORZYSTANIU RUR TWORZYWOWYCH

Zanim wynaleziono PexPenta, standardem w sektorze ogrzewania podłogowego były rury o 4 lub nawet 3 warstwach. To badacze i naukowcy zajmujący się polimerami, pracujący w fabryce, gdzie PexPenta jest obecnie produkowana, są odpowiedzialni za to przełomowe odkrycie. Każda z 5 warstw PexPenta jest wytwarzana jednocześnie – oznacza to, że wszystkie warstwy formowane są razem, w tym samym czasie. Wiele innych rur tworzywowych formowanych jest w oddzielnych procesach: najpierw powstaje wewnętrzna warstwa, później rura jest nakładana na bęben, a następnie  przechodzi przez kolejne procesy, gdzie nakładane są dodatkowe warstwy. Ponieważ warstwy Purmo PexPenta wytwarzane są jednocześnie, wszystkie są ze sobą bezpiecznie połączone już na wczesnym etapie produkcji. Daje to dodatkową gwarancję trwałości i niezawodności. Aby proces jednoczesnego wytwarzania 5 warstw był możliwy, konieczne było wdrożenie zupełnie nowego procesu produkcji.

PIĘĆ FUNKCJONALNYCH WARSTW

Przewagą PexPenty, stworzonej przez Purmo, jest nie tylko proces produkcji polegający na jednoczesnym wytwarzaniu 5 warstw. Ma ona też inną przewagę, jak wyjaśnia Mikko Iivonnen, Dyrektor ds. Standardów Technicznych i Środowiska w Rettig ICC: „Na rynku możemy spotkać rury, które mają 5 warstw. Jednak tylko PexPenta ma grubą zewnętrzną warstwę PEX, która gwarantuje odpowiednią ochronę przed ścieraniem warstwy antydyfuzyjnej EVOH. To  najważniejsza warstwa w rurze umiejscowiona centralnie w jej konstrukcji. EVOH – kopolimer etylenu z alkoholem winylowym – jest kluczowym komponentem PexPenta. Zapobiega wnikaniu tlenu do wody grzewczej. Tlen mógłby zapoczątkować proces korozji elementów metalowych, co zagraża całemu systemowi i może spowodować odczuwalny w skutkach wyciek wody. Z tego powodu warstwa EVOH w rurze PexPenta jest umiejscowiona pomiędzy dwiema ochronnymi warstwami PEX o równej grubości. W tej sytuacji każda cząstka tlenu musiałaby przedostać się przez grubą warstwę PEX, następnie przez warstwę EVOH i znowu przez grubą warstwę PEX, żeby dostać się do wody instalacyjnej. 5-warstwowa konstrukcja PexPenta gwarantuje, że się to nigdy nie wydarzy.”

TESTY JAKOŚCI – NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE I RYGORYSTYCZNE W BRANŻY

Rura PexPenta jest wytwarzana w oddzielnym zakładzie produkcyjnym Hewing z własnym laboratorium i ośrodkiem badawczym. To jedyny przypadek w branży, gdy rura jest tak dokładnie testowana w procesie produkcyjnym.  Po pierwszym etapie produkcji tysiące metrów rury PexPenta nawinięte na duże bębny wypełnia się helem i uszczelnia korkami na obu końcach. Następnie rura przechodzi przez komorę próżniową z wbudowanym chromatografem gazowym. Chromatograf ten ma dokładność na poziomie atomowym: wystarczy, że choćby jeden atom helu zostanie wykryty przez chromatograf, a wtedy dany odcinek rury zostaje specjalnie oznaczony i oddany do utylizacji. W celu określenia długości życia rury PexPenta, poddaje się ją restrykcyjnym badaniom wytrzymałości na pełzanie i odporności na zmęczenie materiału. Od lat próbki rur przechodzą szereg testów pod stałym obciążeniem temperatury i ciśnienia, które są przeprowadzane w zakładowym centrum badawczym. Z rezultatów tych badań wynika, że rura PexPenta wykazuje trwałość znacznie przekraczającą wymagane minimum 50 lat pracy stawiane rurom w instalacjach sanitarnych i grzewczych.Test szczelności z helem, test dyfuzji tlenu, testy na wytrzymałość – badania te zapewniają bezkompromisową jakość rury PexPenta.

PODRĘCZNY PRZEWODNIK SIECIOWANIA

Ostatnia faza procesu odbywa się za ścianami o dwumetrowej grubości. W bezpiecznym bunkrze akcelerator bombarduje zwój rury wiązką elektronów. Podczas kilku kolejnych faz tego procesu wiązka elektronów powoduje zmianę łańcucha polimerów wewnątrz rury. Nie połączone ze sobą łańcuchy polietylenu (PE) przetworzone zostają w mocne lecz elastyczne sieci cząstek. Ta sieciowana struktura (PEX) ma wyjątkowe właściwości w porównaniu z pierwotnymi właściwościami materiału PE: jest mocniejsza mechanicznie, bardziej odporna na wysokie ciśnienie oraz temperaturę. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej metody sieciowania w procesie produkcji rury PexPenta nie stosuje się niebezpiecznych chemikaliów, nie powstają również szkodliwe dla środowiska produkty uboczne.

 Przed usieciowaniem, atomy węgla (szare) i atomy wodoru (czerwone) tworzą układ łańcuchów molekuł polietylenu.
 Bombardowanie wiązką elektronów odrywa pojedyncze atomy wodoru z łańcucha, które pozostają niesparowane w łańcuchu. Niesparowane atomy wodoru łączą się w cząsteczki i ulatniają. Następnie atomy węgla łączą się ze sobą tworząc mocne wiązania – tzw. usieciowanie.
 Trójwymiarowe, fizycznie usieciowane łańcuchy: PexPenta. W rezultacie powstaje mocniejsza struktura molekularna: podczas gdy wcześniej, łańcuchy polietylenu biegły równolegle i właściwie niepołączone, teraz są mocno związane i biegną jeden obok drugiego.

 

KORZYŚCI DLA INSTALATORA

PexPenta została specjalnie zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić proces instalacji. Wewnętrzną warstwę EVOH, która stanowi barierę tlenową, chroni zewnętrzna wytrzymała warstwa ochronna. Dzięki temu rura nie jest podatna na uszkodzenia w typowych warunkach budowlanych. Jest wystarczająco wytrzymała, aby po niej chodzić, i jednocześnie dostatecznie elastyczna, aby formować z niej łuki. Instalatorzy mogą więc skupić się na zadaniu, zamiast martwić się możliwym uszkodzeniem rury podczas montażu.

 

 

Dla ułatwienia pracy instalatorom Purmo świadczy dodatkową usługę. W ciągu 7 dni przygotowujemy dobór materiałów do ogrzewania podłogowego na podstawie rysunków i danych dostarczonych przez instalatora. Nasi inżynierowie mogą również przygotować plan ułożenia rur w przypadku zamówienia przez instalatora kompletnego systemu Purmo.

PexPenta_rura_small Testy PexPenta_Noppjet Instalator figure3 figure1 figure2

System Purmo oprócz rury PexPenta zawiera również inne elementy. Rozdzielacze ze stali nierdzewnej są kompletnie wyposażone, zawierają wskaźniki przepływu i możliwość montażu siłowników. Różne systemy izolacji i mocowania rur jak np. Rolljet, Noppjet lub Railjet. Purmo posiada w ofercie także unikatowy system sterowania TempCo oraz zestaw mieszający z pompą elektroniczną TempCo fix eco. Wszystkie elementy są dostarczane w komplecie, tak aby instalator mógł jak najszybciej uruchomić system.

 

PexPenta to rozwiązanie zgodne z filozofią  Purmo Clever Heating Solutions

Dodaj komentarz