SUFIT PRZYSZŁOŚCI – ROZWIĄZANIE DLA BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO

W ostatnich latach budownictwo zrównoważone rozwija się w Polsce i na świecie niezwykle dynamicznie. Założenia tej idei przestają być postrzegane jako ekstrawagancja, stają się natomiast standardem dyktowanym nie tylko odpowiedzialnością środowiskową, ale również dalekowzrocznym rachunkiem ekonomicznym

fot.Armstrong - CoolZone1

Wraz z rozwojem dziedziny budownictwa zrównoważonego, z roku na rok wzrasta liczba certyfikowanych budynków oraz inwestycji, które uzyskują pre-certyfikaty. Dla budownictwa zielonego kluczowymi kwestiami stały się zagadnienia dotyczące m.in. wykorzystania energii oraz związanym z nią negatywnym wpływem na środowisko czy gospodarkę. Zasilanie budynku w energię odnawialną, zmniejszenie emisji CO₂ oraz procesy redukujące zapotrzebowanie energetyczne obiektu stanowią bardzo istotny element podczas każdej wielokryterialnej certyfikacji budynku (m.in. LEED). Z tego powodu, firma Armstrong – lider wśród producentów modułowych sufitów podwieszanych – wprowadziła do oferty rozwiązanie pozwalające na uzyskanie znacznych oszczędności energii. To pasywne sufity CoolZone wykorzystujące technologię materiałów zmiennofazowych (PCM).

 

Sufity dla zielonych budynków

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych, jako metoda kumulowania energii, pojawiało się już w latach 70. XX w. Wyraźny postęp w ich wdrażaniu w budownictwie obserwuje się jednak dopiero w ostatnich latach, ponieważ wiązało się to z koniecznością opracowania trwałych technologii wytwarzania elementów budowlanych z materiałami PCM. Firma Armstrong nawiązała w tym zakresie współpracę z firmą BASF. Efektem jest skuteczny i trwały sufit CoolZone, który tworzą metalowe panele Armstrong wypełnione wkładem z mikrokapsułami PCM o nazwie BASF Micronal. – Sufit CoolZone pomaga efektywnie zwiększyć pojemność (bezwładność) cieplną budynku, bez znaczącego zwiększania jego masy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w płytach sufitowych Armstrong materiałów zmiennofazowych, których duża pojemność cieplna jest wynikiem przemiany fazowej (topnienie – zestalanie), zachodzącej w zakresie zmian temperatury w pomieszczeniu – mówi Anna Baczkowska, architekt i kierownik technicznego wsparcia sprzedaży w firmie Armstrong.

 

Jak działa CoolZone?

Optymalna, ustabilizowana temperatura panuje we wnętrzu biurowym zazwyczaj w godzinach porannych. W ciągu dnia, wraz z emisją ciepła z urządzeń, przebywających we wnętrzu ludzi, energii przepływającej przez np. zapewniającą widok szklaną elewację, temperatura we wnętrzu wzrasta. Aby nie przekraczać wartości krytycznych, zdrowych i akceptowanych przez użytkowników, zwykle wówczas powietrze wymaga schłodzenia, a zatem najczęściej pracy urządzeń klimatyzacyjnych. – Sufit CoolZone zapobiega przegrzewaniu się pomieszczenia, kumulując energię poprzez wykorzystany w nim materiał PCM. Każda tego typu płyta absorbuje ciepło ograniczając wzrost temperatury w pomieszczeniu, przesuwając w czasie lub zapobiegając potrzebie uruchomienia klimatyzacji, niwelując nieprzyjemne odczuwalne wahania temperatury, a w efekcie wpływając na oszczędności związane z użyciem energii – tłumaczy Anna Baczkowska. Wykorzystanie tego innowacyjnego rozwiązania może przyczynić się efektywnie do redukcji zapotrzebowania energetycznego w godzinach szczytu, niwelując pobór lub przesuwając go poza okresy maksymalnego obciążenia sieci.

 

Gdzie warto zastosować CoolZone?

System CoolZone dedykowany jest zarówno do nowych inwestycji, jak i do budynków poddawanych renowacji. – We wnętrzach nowoprojektowanych, wykorzystanie CoolZone może skutkować zmniejszeniem mocy urządzeń klimatyzacyjnych. Natomiast w modernizowanych, wpływ zastosowania sufitu CoolZone może być łatwo oszacowany w odniesieniu do kosztów energii związanych z poprzednim funkcjonowaniem wnętrz bez materiału zmiennofazowego. Niemniej jednak, w obu przypadkach użycie tego innowacyjnego sufitu prowadzi do obniżenia zużycia energii i poprawy komfortu termicznego – mówi Anna Baczkowska.

Sufit CoolZone jest ponadto optymalnym rozwiązaniem dla naszej strefy klimatycznej, w której powietrze nocne używane do wentylacji powietrza ma temperaturę niższą niż 18°C. – Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do podwyższenia pojemności cieplnej materiałów budowlanych jest uzasadnione tylko w umiarkowanej strefie klimatycznej. Temperatury otoczenia są w niej zarówno wyraźnie wyższe, jak i wyraźnie niższe (także w cyklu dobowym w okresie letnim) od temperatur określających komfort cieplny. Materiały zmiennofazowe w takim klimacie podlegają cyklicznej, dobowej przemianie, podczas której pochłaniane jest i uwalniane ciepło przemiany fazowej – dodaje Anna Baczkowska.

 

Inne rozwiązania

Innowacyjny sufit CoolZone wykorzystujący technologię materiałów zmiennofazowych jest uzupełnieniem szerokiej oferty sufitów firmy Armstrong dedykowanych dla budownictwa zrównoważonego. W zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej pomagają również sufity o wysokim współczynniku odbicia światła. Wysoka wartość tego współczynnika może przyczynić się w znaczący sposób do utrzymania właściwego poziomu oświetlenia wszystkich wnętrz światłem dziennym, a także pomóc zmniejszyć zużycie energii elektrycznej związanej z oświetleniem. Firma Armstrong przeprowadza w tym zakresie szeroko zakrojone badania zgodnie z normami EN ISO 7742-2 oraz 3 (według specyfikacji w normie EN 13964) oraz ASTM E1477. Więcej na temat nowości z rynku dowiesz się na portalu branży ogrzewnictwa.

 

Czy wiesz, że…?

W celu osiągnięcia oszczędności związanych z klimatyzowaniem przegrzewanych pomieszczeń wystarczy zazwyczaj wykorzystanie sufitu CoolZone na 30-50% powierzchni sufitu. Aby w pomieszczeniu zapewnić nie tylko komfort termiczny, ale również właściwe środowisko akustyczne, pozostałą powierzchnię sufitu należy wypełnić modułowym sufitem o wysokim pochłanianiu dźwięku np. Armstrong PERLA OP czy ULTIMA OP.

Sufit Armstrong CoolZone o powierzchni 10 m² może skumulować do 2 kWh energii. Kumulowanie takiej ilości ciepła w pomieszczeniu o nocnej wentylacji przez ponad 100 dni w roku przez 30 lat może dać oszczędność 6MWh energii. Analogiczny proces mechanicznego chłodzenia powietrza wiązałby się z zapotrzebowaniem na ok. 2MWh energii, a co za tym idzie z powiązaną, wbudowaną w jej produkcję emisją CO₂.

CoolZone jest rozwiązaniem pasywnym, nie wymagającym nakładów pracy związanych z konserwacją, a zastosowany materiał zmiennofazowy jest  materiałem bez uszczerbku działającym przez cały okres użytkowania budynku.

Sufit Armstrong CoolZone otrzymał w październiku 2012 roku nagrodę Green Product of the Year przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).

Dodaj komentarz