Centrale AirMedic – perfekcyjna higiena

Ozzone posiada w swojej ofercie centrale wentylacyjno – klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym AIR MEDIC. Są one certyfikowane do stosowania w obiektach szpitalnych, również w salach operacyjnych.

 

Air Medic, przeznaczone między innymi do obiektów szpitalnych, spełniają wymagania odnoszące się do budowy i eksploatacji tego typu urządzeń w zakresie czystości, szczelności i niezawodności. Konstrukcja central higienicznych umożliwia częste czyszczenie urządzeń i łatwe utrzymanie na odpowiednim poziomie higieny a wykonanie z blachy nierdzewnej zapewnia wieloletnie funkcjonowanie. Są to centrale wysoko cenione w branży: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji przyznała tytuł Złoty Instalator za opracowanie i wdrożenie typoszeregu central Air Medic.Szczegóły urządzeń dostępne są w broszurze informacyjnej lub u Doradców Klienta Ozzone.

Dodaj komentarz